.:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ::.
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ เรื่อง สร้างสรรค์ธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา โดยนายสาธิต ไทยเครือวัลย์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 23 มี.ค. 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(จ้างเหมาบริการ) 28 ส.ค. 63
ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์ สพม.ศกยส
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
วารสารโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)