รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
หมู่1   ตำบลโพนทัน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4576-2055
Email : chantamala@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :