มัลติมีเดีย
สปอตรับสมัครนักเรียน โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ๒๕๕๙


เฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ปีการศึกษา 2557-2558