สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ปีการศึกษา 2557

..:: สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์   ปีการศึกษา 2557

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.75 KB
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ปีการศึกษา 2556

..:: สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์   ปีการศึกษา 2556