ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย O-NET
ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2556 – 2557

..:: ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย O-NET  ปีการศึกษา 2556 – 2557

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.91 KB