เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ (พ.ว.)