ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
  “ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  256๕ ”  
๕  พฤษภาคม 25๖๕  และ  ๖  พฤษภาคม 25๖๕  
ณ ใต้ถุนอาคารพะยอมไพร   โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,15:18   อ่าน 6 ครั้ง