ภาพกิจกรรม
21 พ.ย. 2565 เวลา 13.00 น คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ เข้าร่วมการประชุมสัญจร "ผอ.เขตพบเพื่อนครู" และนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,10:13   อ่าน 16 ครั้ง