ข่าวประชาสัมพันธ์
๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. (วันอาทิตย์ที่๑๔ พ.ค. ๒๕๖๖)
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
สารสัมพันธ์โพนทันเจริญวิทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ วันที่ 6-8 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ...๑. วันที่ ๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี ๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะครูและบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวร
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
พิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
ประกาศรายระเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
เผยแพร่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ เรื่อง สร้างสรรค์ธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา โดยนายสาธิต ไทยเครือวัลย์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64