ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ...๑. วันที่ ๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี ๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะครูและบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวร
๓ – ๕  ตุลาคม  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี,
๑๓  ตุลาคม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,
๒๑  ตุลาคม โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
๒๓  ตุลาคม คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 41 ครั้ง