ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
ประกาศรายระเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
เผยแพร่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ เรื่อง สร้างสรรค์ธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา โดยนายสาธิต ไทยเครือวัลย์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 63