ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอดิศักดิ์ คำมะหรี่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1