กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอดิศักดิ์ คำมะหรี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1