ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2559,13:25  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุภาพร สิทธิมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2559,13:24  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาณี ผองขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2559,13:22  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นายสาธิต ไทยเครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2559,13:21  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรา ไทยเครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2559,13:17  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..